Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filma a Bobrek Steelwork. wb PAP
RM2H9G1R5Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filma a Bobrek Steelwork. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filma a Bobrek Steelworks. wb PAP
RM2H9G1PTBytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filma a Bobrek Steelworks. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filma a Bobrek Steelwork. wb PAP
RM2H9G1R2Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filma a Bobrek Steelwork. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filma a Bobrek Steelwork. wb PAP
RM2H9G1R0Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filma a Bobrek Steelwork. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek przy piecu hutniczym. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). In figura: Su riprese di posizione in un forno di acciaieria. wb PAP
RM2H9G1PRBytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek przy piecu hutniczym. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). In figura: Su riprese di posizione in un forno di acciaieria. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek przy piecu hutniczym. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). In figura: Su riprese di posizione in un forno di acciaieria. wb PAP
RM2H9G1PEBytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek przy piecu hutniczym. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). In figura: Su riprese di posizione in un forno di acciaieria. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek przy piecu hutniczym. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). In figura: Su riprese di posizione in un forno di acciaieria. wb PAP
RM2H9G1R1Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Plan zdjêciowy w hucie Bobrek przy piecu hutniczym. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). In figura: Su riprese di posizione in un forno di acciaieria. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Piano zdjêciowy w hucie Bobrek. NZ. Za kamer¹ Yoris Yparens. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Durante le riprese in location presso le acciaierie di Bobrek. Nella foto: Yoris Yparens dietro la fotocamera. wb PAP
RM2H9G1R4Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Piano zdjêciowy w hucie Bobrek. NZ. Za kamer¹ Yoris Yparens. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Durante le riprese in location presso le acciaierie di Bobrek. Nella foto: Yoris Yparens dietro la fotocamera. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Piano zdjêciowy w hucie Bobrek, filmowanie practownicy zak³adu. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: Su location filming a Bobrek Steelwork, il filnming di un lavoratore di pianta. wb PAP
RM2H9G1PWBytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Piano zdjêciowy w hucie Bobrek, filmowanie practownicy zak³adu. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: Su location filming a Bobrek Steelwork, il filnming di un lavoratore di pianta. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Piano zdjêciowy w hucie Bobrek, filmowanie practownicy zak³adu. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: Su location filming a Bobrek Steelwork, il filnming di un lavoratore di pianta. wb PAP
RM2H9G1PMBytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). NZ. Piano zdjêciowy w hucie Bobrek, filmowanie practownicy zak³adu. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: Su location filming a Bobrek Steelwork, il filnming di un lavoratore di pianta. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Piano zdjêciowy nz. Con hucie Bobrek. Ekipa filmowa przy piecu hutniczym. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filmata presso le acciaierie di Bobrek. L'equipaggio di film in una fornace di acciaieria. wb PAP
RM2H9G1PNBytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Piano zdjêciowy nz. Con hucie Bobrek. Ekipa filmowa przy piecu hutniczym. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filmata presso le acciaierie di Bobrek. L'equipaggio di film in una fornace di acciaieria. wb PAP
Bytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Piano zdjêciowy nz. Con hucie Bobrek. Operatore PKF W³adys³aw Forbert (3P) i Yoris Yparens (2P) filmuj¹ pracownicê zak³adu. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filmata al Bobrek Steelwork, PKF cameraman Wladyslaw Forber
RM2H9G1PKBytom, 1948-04. Holenderski re¿yser, dokumentalista Yoris Yparens krêci w Polsce film o pracy robotników. Pomagaj¹ mu pracownicy przedsiêbiorstwa Film Polski i Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Piano zdjêciowy nz. Con hucie Bobrek. Operatore PKF W³adys³aw Forbert (3P) i Yoris Yparens (2P) filmuj¹ pracownicê zak³adu. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Bytom, aprile 1948. Direttore olandese di film documentari Yoris Yparens film lavoratori polacchi. È assistito dai dipendenti polacchi del Film e del reel di notizie polacche (PKF). Nella foto: In location filmata al Bobrek Steelwork, PKF cameraman Wladyslaw Forber