DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV .
RM2AXGE12DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV .
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . stitulo infigniuit. IIluftriflimus,acExceIIentilT.D.D.D.D. Fr- Exlitatiscifcus Fernandez deia. Cueua Dux Alburquerqua? HAC tempeftate Tanor. AbSicilia» moderatore viforis gentis bellicae generalis, Hifpaniarum le- ?**.Car<igionum,leuis armaturje Equitum,Peditum, Arciumque omumumin ^Uv.l62 €Siciliae regno adSiciliamab hoftium excurfione propugnandam . Extit. DAT.cxiftenzio nominedonauté. Adhaec. Adfummom Hierofolymi- Tan.abDntanorumEquitummagiftratumele&uspro rebus non exiguipon- ^^rqderis,acmomentiadHifpan. Acsic. Regem facient
RM2AXGBN9DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . stitulo infigniuit. IIluftriflimus,acExceIIentilT.D.D.D.D. Fr- Exlitatiscifcus Fernandez deia. Cueua Dux Alburquerqua? HAC tempeftate Tanor. AbSicilia» moderatore viforis gentis bellicae generalis, Hifpaniarum le- ?**.Car<igionum,leuis armaturje Equitum,Peditum, Arciumque omumumin ^Uv.l62 €Siciliae regno adSiciliamab hoftium excurfione propugnandam_. Extit. DAT.~cxiftenzio nominedonauté. Adhaec. Adfummom Hierofolymi- Tan.abDntanorumEquitummagiftratumele&uspro rebus non exiguipon- ^^rqderis,acmomentiadHifpan. Acsic. Regem facient
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, Fed etiam * ind. 1619.Comitis Oppidi Capacis,vt etiam ex Philippi IV.Hifp.ac Sicil, Re- ^- °^ob-gislerisliquetjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Broccati, *8fu^quodfibiiureoblitigiftxreditarioLaurentij Vin Puli Patris,Sumeifidem.m-quiridem.m-m-m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m. De Vincentio veroillud filentio prstereundum non videtur,fic .n. is. In Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore,ac pretiofuerithu
RM2AXG5N3DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, Fed etiam_* ind. 1619.Comitis Oppidi Capacis,vt etiam ex Philippi IV.Hifp.ac Sicil, Re- ^- °^ob-gislerisliquetjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Broccati, *8~fu^quodfibiiureoblitigiftxreditarioLaurentij Vin Puli Patris,Sumeifidem.m-quiridem.m-m-m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m. De Vincentio veroillud filentio prstereundum non videtur,fic .n. is. In Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore,ac pretiofuerithu
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . <f<s*is. LiiiLl^Ui ?Sft25tf?3^-3^5 ^i^^ib^TFW^«fi!^«FTS^(^^ti,?S^^3i> .... Q ,jfiaV PANORMITANA- ILLV^FST^SfMO; . D»v .Q DONFRANCSISCO VALGVARNERAE* DEL CARRETTO ASTORI COMITI, AC Valguarnerx principi Prosturam esercizi. Tappo. D.Petro Palacio.Horatio Io Mellino. D.CaroIo del Voglio. Campi-xiano. Andrea? Vefpafiani Agliata. Francifco del CoIIe.Simoni Bonaccolto Senatoribus, PPQ^CC.F.
RM2AXGCE2DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . <f<s*is. LiiiLl^Ui ?Sft25tf?3^-3^5 ^i^^ib^TFW^«fi!^«FTS^(^^ti,?S^^3i> .... Q ,jfiaV PANORMITANA- ILLV^FST^SfMO; . D»v .Q DONFRANCSISCO VALGVARNERAE* DEL CARRETTO ASTORI COMITI, AC Valguarnerx principi Prosturam esercizi. Tappo. D.Petro Palacio.Horatio Io Mellino. D.CaroIo del Voglio. Campi-xiano. Andrea? Vefpafiani Agliata. Francifco del CoIIe.Simoni Bonaccolto Senatoribus, PPQ^CC.F.
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . eBaroFicarra?,JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph LucchifiusMarchio£>elia».D. Vincentius LandoJina Baro C uddemi. Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar,ac ComesMotis/Waioris. D.Fraricifcus Mona-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondotta?. D. Hieronymus Neapoli Prihceps Refluttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Maschio Oleaftri. D. IacobusPeroIIo Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Viene SummatiniD. Rogerius De Settimo Marchio Giarlatana?. Marianus Somma-maniati Baro Tripi. D. Ludo
RM2AXGC32DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . eBaroFicarra?,JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph LucchifiusMarchio£>elia».D. Vincentius LandoJina Baro C uddemi. Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar,ac ComesMotis/Waioris. D.Fraricifcus Mona-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondotta?. D. Hieronymus Neapoli Prihceps Refluttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Maschio Oleaftri. D. IacobusPeroIIo Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Viene SummatiniD. Rogerius De Settimo Marchio Giarlatana?. Marianus Somma-maniati Baro Tripi. D. Ludo
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana Libri IV . ueftigationem„ adhibui fummam diligentiam , plurirnos dies, nodeque plurimas elucubrandoconfumpfi. Noninueni. Praeclarior ca?teris cumific * locus, maximifque delicijs refertus. ID fuadet. Locus regius eft; acseedficij veftigia,qu:e non exiguam terra» intercapedinem continet, &coercent,regiamcommendantliberalitatem. ARX aquisfepta . Y> balneas, pifcinafcue gremioconouebat fuo, ad quasRexvellaua- tum > velexpirescumcum veniret,per varios a»dificij meandrosde- * Iitefcentigrad*bus in ea Ioca deurniret. In ea obloicta
RM2AXGDDCDFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana Libri IV . ueftigationem„ adhibui fummam diligentiam , plurirnos dies, nodeque plurimas elucubrandoconfumpfi. Noninueni. Praeclarior ca?teris cumific * locus, maximifque delicijs refertus. ID fuadet. Locus regius eft; acseedficij veftigia,qu:e non exiguam terra» intercapedinem continet, &coercent,regiamcommendantliberalitatem. ARX aquisfepta_. Y> balneas, pifcinafcue gremioconouebat fuo, ad quasRexvellaua- tum > velexpirescumcum veniret,per varios a»dificij meandrosde- * Iitefcentigrad*bus in ea Ioca deurniret. In ea obloicta
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . iufce viri celebrundum. §. 2i.ExNicolaoergoD. Caftellana; Centelles filio, quiEIi-fabettham de Bononia, & AragonaMarchionis Marinan primoge-nitam filiam duxit, teorema di Vmcentius, Francifcus, quiSocietatiIE S V milizie nomen dedit, Iofeph,& Caftellana Nitifla Comitifla»& Sinagraie Barflati creflati. §.2 2- Vincentius celebratis iam nuptijscumEleonoraSpatafo-ra, & Alliata Matrona nobihfsima, qua; fingolari priuiJegio Hiero-folymitans Religionis crucem gerit, cuiufqueprascipuo ce beneficennibus huiuforiu familia»
RM2AXG97CDFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . iufce viri celebrundum. §. 2i.ExNicolaoergoD. Caftellana; Centelles filio, quiEIi-fabettham de Bononia, & AragonaMarchionis Marinan primoge-nitam filiam duxit, teorema di Vmcentius, Francifcus, quiSocietatiIE S V milizie nomen dedit, Iofeph,& Caftellana Nitifla Comitifla»& Sinagraie Barflati creflati. §.2 2- Vincentius celebratis iam nuptijscumEleonoraSpatafo-ra, & Alliata Matrona nobihfsima, qua; fingolari priuiJegio Hiero-folymitans Religionis crucem gerit, cuiufqueprascipuo ce beneficennibus huiuforiu familia»
DFrancisci Baronii ac Manfredis De mairestate Panormitana libri IV . conipiratione fincla-rem BAfilm? Gloriam PanormitanajBafi^ica, dumtaxat tit uendameffe faterentur. Lufttrafti iam, mi ledlor, rotam Panormitanam Vrbem, qua-lis ea nunc fit, obkerin papyro quafiin flamine adumbratam peni-cillo . Qualifnam autem ca fuerit anriquitus non foJum a plerifquegriubiffimis au&oribus, qui antiquitatem olcnt, PoJybio, & Proco-pio, ha alimentato un recentiibus a Petro Ranzano, ab Hugone FaIcando,abGeorgio Graun, a Fazdo, & demumaparedifuretriffuficis Valguarnétrifferque. E
RM2AXGCNMDFrancisci Baronii ac Manfredis De mairestate Panormitana libri IV . conipiratione fincla-rem BAfilm? Gloriam PanormitanajBafi^ica, dumtaxat tit uendameffe faterentur. Lufttrafti iam, mi ledlor, rotam Panormitanam Vrbem, qua-lis ea nunc fit, obkerin papyro quafiin flamine adumbratam peni-cillo . Qualifnam autem ca fuerit anriquitus non foJum a plerifquegriubiffimis au&oribus, qui antiquitatem olcnt, PoJybio, & Proco-pio, ha alimentato un recentiibus a Petro Ranzano, ab Hugone FaIcando,abGeorgio Graun, a Fazdo, & demumaparedifuretriffuficis Valguarnétrifferque. E
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana Libri IV . graviate 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Ducis Allobrobrogum fiio defignatus.fdaud rninus inhoc obeundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. Imamplu-rium fubleuata paupertas confitetur. Ifque Principib.us onnibusPanormuincolloeuocatis i627.RegniDeputaitts. Ret nuc,optimoptimaq; Prole glonatur.Inter ceterosfemper fingolaris arridii virtus Hieronymi tertio, Francifci quinto loca^eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. N. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem ,ftudiumq;adea,que. Faciadot e familiadg!
RM2AXG732DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana Libri IV . graviate 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Ducis Allobrobrogum fiio defignatus.fdaud rninus inhoc obeundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. Imamplu-rium fubleuata paupertas confitetur. Ifque Principib.us onnibusPanormuincolloeuocatis i627.RegniDeputaitts. Ret nuc,optimoptimaq; Prole glonatur.Inter ceterosfemper fingolaris arridii virtus Hieronymi tertio, Francifci quinto loca^eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. N. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem ,ftudiumq;adea,que. Faciadot e familiadg!
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuuetu- tis.additt exfeedere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiefis,& Sparaci3eBaro,quicuinSici- liam appuliflet nobilitatenobilisEleonoram Gi affeo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. Exea fufcepcepcepit D. Iofepbarn, D. Vin- centium, qui iexamexuefuis it, ACD. Iaimum. Foftrctni duo& txlittTM. Vallis Nemorum, Ac Mazaria? Praeceptores, vt vocant. Liie bis i-n » <bi. i6oj. Agrigentina Ciuitate anno videlicet i<5o7.&II Marchio moderabatur. Fingolaris platin p
RM2AXG468DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuuetu- tis.additt exfeedere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiefis,& Sparaci3eBaro,quicuinSici- liam appuliflet nobilitatenobilisEleonoram Gi affeo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. Exea fufcepcepcepit D. Iofepbarn, D. Vin- centium, qui iexamexuefuis it, ACD. Iaimum. Foftrctni duo& txlittTM. Vallis Nemorum, Ac Mazaria? Praeceptores, vt vocant. Liie bis i-n_» <bi. i6oj. Agrigentina Ciuitate anno videlicet i<5o7.&II Marchio moderabatur. Fingolaris platin p
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana Libri IV . IT,& ab omni mortis im-minente periculo Gyberarit. NuJium .n. officium eft tam fanctum >>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauarizia. Ha?cfides, hicamorin vno dumtaxatpopulopanmi-rano ik eluxit, vtRex beneficej hausimmemor & panmitanosfidelesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iuincendida» praftantes illuftret.Quafi vero tcmpeftate altcr alterum ad Infantem educanum, reguqueuqueuqueuqueublem, et uf-enquirémenuf, et, enquirétuzem, et de, enquétuzem, et de
RM2AXGDFEDFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana Libri IV . IT,& ab omni mortis im-minente periculo Gyberarit. NuJium .n. officium eft tam fanc~tum_>>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauarizia. Ha?cfides, hicamorin vno dumtaxatpopulopanmi-rano ik eluxit, vtRex beneficej hausimmemor & panmitanosfidelesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iuincendida» praftantes illuftret.Quafi vero tcmpeftate altcr alterum ad Infantem educanum, reguqueuqueuqueuqueublem, et uf-enquirémenuf, et, enquirétuzem, et de, enquétuzem, et de
DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D. JRegedicFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu£adleorum miniHeria pertinenza^ °utnegoziiacommoch Beip.facilius explicareniur, vnicuiqut officiofedem aptamprSbentes in domo Pratoria collocautrodt Bar: D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinafaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannio, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno ci& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua Plane , fic magnificis exor-nata pi£uris,fic infign
RM2AXGD66DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D. JRegedicFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu£adleorum miniHeria pertinenza^ °utnegoziiacommoch Beip.facilius explicareniur, vnicuiqut officiofedem aptamprSbentes in domo Pratoria collocautrodt Bar: D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinafaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannio, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno ci& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua Plane , fic magnificis exor-nata pi£uris,fic infign