. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . 6. 6
RM2CT2WRD. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . 6. 6
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . B s Uh. Flamma volat,imcat 2£thra,£ugam cape, conflagrat orbisPlena adeo igniuomis orania iunt specvlis . A. Vrcns Jfeculum concauum .D. Archimeaes JJieculo naiiesnofviles mcn&it . C. IraHjfearensJfeecuhm ■vfhlans. D. Tuer al vrticis utus et vftulatus. E . (BA/UJ/cus infit, Necans. F.Impuatca mukerts ocuh. ne - qmffema ■vrentut Jpecuht.G-H. Cor vtrt,tmmuUca ohtutu,et dcrmoms halitu, concretatur.
RM2CT2WTY. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . B s Uh. Flamma volat,imcat 2£thra,£ugam cape, conflagrat orbisPlena adeo igniuomis orania iunt specvlis . A. Vrcns Jfeculum concauum .D. Archimeaes JJieculo naiiesnofviles mcn&it . C. IraHjfearensJfeecuhm ■vfhlans. D. Tuer al vrticis utus et vftulatus. E . (BA/UJ/cus infit, Necans. F.Impuatca mukerts ocuh. ne - qmffema ■vrentut Jpecuht.G-H. Cor vtrt,tmmuUca ohtutu,et dcrmoms halitu, concretatur.
. dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . ue eapropter confeftimtali pa&o, cummuliere illaforti, agrnmregni 3™ cadeftis in terris confidcremus: &, quia pignus actcrnae eft hereditatis,venquetisomnomefimbus. Talimodo,peridemhoc specvlvm, CONH-mm.6,lio Domini noftri, cuius vultum requirimus,confidcremus liliaagri,& volucres cadi; &om-nia quas oculis hi&e corporeis obiiciuntur.Dumque in illvarietate , multitudine,furtique, screhnivitis, uris, uris-uris, uris-uris, uris-uris, uris, uris-uris-uris, uris-uris-uris, uris-uris, uris-uris-uris, uris-uris-uris, uris-uris
RM2CT2WFC. dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . ue eapropter confeftimtali pa&o, cummuliere illaforti, agrnmregni 3™ cadeftis in terris confidcremus: &, quia pignus ~actcrnae eft hereditatis,venquetisomnomefimbus. Talimodo,peridemhoc specvlvm, CONH-mm.6,lio Domini noftri, cuius vultum requirimus,confidcremus liliaagri,& volucres cadi; &om-nia quas oculis hi&e corporeis obiiciuntur.Dumque in illvarietate , multitudine,furtique, screhnivitis, uris, uris-uris, uris-uris, uris-uris, uris, uris-uris-uris, uris-uris-uris, uris-uris, uris-uris-uris, uris-uris-uris, uris-uris
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . e-rens facem? Anima. At pretiofidimum ( mihi perfuadeo) prse-ftantiflimumque omnium specvlVM advirtutemincendensfuitimmaculataDeigeni-trixjvirgoMaria: Quaecumomniummun-di totius pulcherrima fuerit, nemo tamen vm-quam spectioris, morphimus, mus, mus tufus, mus, mus, mus, mus, tufus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus Nam quemadmodum (tefte Hieronymo)exocuhs Christi, velut principis s p
RM2CT2WWM. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . e-rens facem? Anima. At pretiofidimum ( mihi perfuadeo) prse-ftantiflimumque omnium specvlVM advirtutemincendensfuitimmaculataDeigeni-trixjvirgoMaria: Quaecumomniummun-di totius pulcherrima fuerit, nemo tamen vm-quam spectioris, morphimus, mus, mus tufus, mus, mus, mus, mus, tufus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus, mus Nam quemadmodum (tefte Hieronymo)exocuhs Christi, velut principis s p
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . ; vi- DENDAE IPSIVS PACIELI»C&lisy in me desiderivm infiammarem , iufdem aliquando idoneus fierem s p Er CVLATOR. Qupdcum aterna* beatitudinis fummiqueboni fummam compleclatur,adquamomnesytam conditionis primogenio iurey quam re-demtionis merito y adfpiramus: Non poffumnon tibi quoque tantumdem felicitisy diuindcharitatts lege ac necefifidfacquario recquid. Hoc tantummodba tey candideLecloryaque candide flagitoy njt vbi boni con-fulueris & comode babueris,qu<e meno effentplacitura; hunc infcopum^ legendo ceteray
RM2CT2WT7. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . ; vi- DENDAE IPSIVS PACIELI»C&lisy in me desiderivm infiammarem , iufdem aliquando idoneus fierem s p Er CVLATOR. Qupdcum aterna* beatitudinis fummiqueboni fummam compleclatur,adquamomnesytam conditionis primogenio iurey quam re-demtionis merito y adfpiramus: Non poffumnon tibi quoque tantumdem felicitisy diuindcharitatts lege ac necefifidfacquario recquid. Hoc tantummodba tey candideLecloryaque candide flagitoy njt vbi boni con-fulueris & comode babueris,qu<e meno effentplacitura; hunc infcopum^ legendo ceteray
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . verb,vt,fi que aliumifta intueri contigeritj is, eademtuaope fiiffragante, eiufdem mc-cumfiatbeneficij particeps. Sufcipeigitur, obfecro, piiffimaDomina, humilis tui feruulipiuvotum &Cdonum: atque Vnige-n i t o tuo,Domino noftrojhunc infinem a te commendatum (quan- doqui- doquictem boiiorum noftrorumnon indiget) gratias fuae munereau£him redona : vt ad maioremipfius gloriam , tuum honorem,noftrarumq; animarum falutem,vti valeamus. Audiclementiffimagrati^e mater, animam meamanhelatem,eiufque miferere: audiquidcu San£to quodam,lan
RM2CT2WW6. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . verb,vt,fi que aliumifta intueri contigeritj is, eademtuaope fiiffragante, eiufdem mc-cumfiatbeneficij particeps. Sufcipeigitur, obfecro, piiffimaDomina, humilis tui feruulipiuvotum &Cdonum: atque Vnige-n i t o tuo,Domino noftrojhunc infinem a te commendatum (quan- doqui- doquictem boiiorum noftrorumnon indiget) gratias fuae munereau£him redona : vt ad maioremipfius gloriam , tuum honorem,noftrarumq; animarum falutem,vti valeamus. Audiclementiffimagrati^e mater, animam meamanhelatem,eiufque miferere: audiquidcu San£to quodam,lan
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . huiufmodi expurga-tionizanimorum, facerdotes nimirum, magnoin honore habeamus;vt ne per corumdem con-temptum, iufta Deivindi&ainfioremmen-feditatem incidamus. Audiui fiquidem fimile aliquando corpora-literaccidifle, quod nobis fpiritaliterforet ti-mendum. Dum nempcolim S.IacobusNili-benfis,anachoreta, iuxta fontem tranfiret, vbimulieres pannos lineos lauabant-,eafque ob im-fmdentem lafciuumque in eum intuitum Scriptim incriparet, tamen abquinterentioco;qudd & fonfeti & vt & leptis & vt
RM2CT2WF2. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata . huiufmodi expurga-tionizanimorum, facerdotes nimirum, magnoin honore habeamus;vt ne per corumdem con-temptum, iufta Deivindi&ainfioremmen-feditatem incidamus. Audiui fiquidem fimile aliquando corpora-literaccidifle, quod nobis fpiritaliterforet ti-mendum. Dum nempcolim S.IacobusNili-benfis,anachoreta, iuxta fontem tranfiret, vbimulieres pannos lineos lauabant-,eafque ob im-fmdentem lafciuumque in eum intuitum Scriptim incriparet, tamen abquinterentioco;qudd & fonfeti & vt & leptis & vt
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . m mundus callet & exercet:harc impofturaquotidiana,qua nelcio vtri plusgaudeant,an decepti,an vero deceptores. AdeoVttritum vulgo: Mundus vult falli. Quistamen ignoret,qupd iuxta Chryfoftomum,Sedu&io femper bonihabuitcolorem?SIC falfia ferpente protoplafti parentes noftri: fic Iudasille infamis proditor mitiflimum agnum, po-minum noftrum eircumuenit: Talique fryfrancitum feucidum feucidum in. Nonne ita cham^leon L quo^ SPECVLVM FALLAX. 1 € cuoquc & Polypus fuas toto ftrifuntinfidias,aum eius v
RM2CT2WW2. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . m mundus callet & exercet:harc impofturaquotidiana,qua nelcio vtri plusgaudeant,an decepti,an vero deceptores. AdeoVttritum vulgo: Mundus vult falli. Quistamen ignoret,qupd iuxta Chryfoftomum,Sedu&io femper bonihabuitcolorem?SIC falfia ferpente protoplafti parentes noftri: fic Iudasille infamis proditor mitiflimum agnum, po-minum noftrum eircumuenit: Talique fryfrancitum feucidum feucidum in. Nonne ita cham^leon L quo^ SPECVLVM FALLAX. 1 € cuoquc & Polypus fuas toto ftrifuntinfidias,aum eius v
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . X. SPE- X SPECVLVM EXEMPLARE.. Lucet, et Inflammat/SPECVLVM exenjplaris honefti;virtutem alterius n cupiis efie tuam . A.. Sjtcnuum- exemplare.. D.C- Duo Imnmarut m<ujna,Icfks. ct Maria; vtjol et haui.D.E. Exemvlaria -virtutum cimtevlarttes.P. S.Franctfais lans jjovptri tum -«», exempo oms . G. Sanctus Martams JvmU exemjlo dhrillnn. ii nuio vesTuns.H . Ehvhas aijangumts ■mori et vutt cmfjcctunt mflammatur ai. LefiumI.K.. EJIotc prujentesjtcutjerpattes, ctjomnucsjtcut columha- .
RM2CT2W8X. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . X. SPE- X SPECVLVM EXEMPLARE.. Lucet, et Inflammat/SPECVLVM exenjplaris honefti;virtutem alterius n cupiis efie tuam . A.. Sjtcnuum- exemplare.. D.C- Duo Imnmarut m<ujna,Icfks. ct Maria; vtjol et haui.D.E. Exemvlaria -virtutum cimtevlarttes.P. S.Franctfais lans jjovptri tum -«», exempo oms . G. Sanctus Martams JvmU exemjlo dhrillnn. ii nuio vesTuns.H . Ehvhas aijangumts ■mori et vutt cmfjcctunt mflammatur ai. LefiumI.K.. EJIotc prujentesjtcutjerpattes, ctjomnucsjtcut columha- .
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . ,atqueomnium irratio-nabilium animalium &: Brutorum effigies.Specvlemvr vultumnoftrumin spe- C V L o hoc PROPRIie VILITATIS,& certoagnofcemus,quddCicero olim acute&:diferte dicebatcuidam, fibi fortaftafe Plus lonquatti, facti. %iSclZNeque tantiim, 6 anime, fic fpeculando con- curio.templemur : FED in rei veritate & fentiarnus,»«».& fic nos geramus. Vilitas noftra femper oboculos verfetur: &vere eapropter efficiat hu-miles. Peinde, quod proximum eft vilit
RM2CT2WFA. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . ,atqueomnium irratio-nabilium animalium &: Brutorum effigies.Specvlemvr vultumnoftrumin spe- C V L o hoc PROPRIie VILITATIS,& certoagnofcemus,quddCicero olim acute&:diferte dicebatcuidam, fibi fortaftafe Plus lonquatti, facti. %iSclZNeque tantiim, 6 anime, fic fpeculando con- curio.templemur : FED in rei veritate & fentiarnus,»«».& fic nos geramus. Vilitas noftra femper oboculos verfetur: &vere eapropter efficiat hu-miles. Peinde, quod proximum eft vilit
. alonge, iam illic eft animus, & tenere videntur, quod eminus contemantur . Et hoc ipfum eft SPECVLVM OCVLORVM ALlEtt. €f cft veri nominis contemplarijcadum adfpicere.Nam cseli conuexum,quovHdique fpe&abile*ft,totumque cadum ipfum,prim6 templum:ft nuncupatum : vnde & loca ilia , quse in mo-dum cadi concamerata, ab omparti confit mutifteria, circumfit, circumfit, tufit, tufit, circumfit, tufit, tufit, circumftignatum. In caslum igitur oculos PF*lm,ieuantes contemplemur,vnde veniatauxilium ll°tiobis.Domine, ad
RM2CT2WG7. alonge, iam illic eft animus, & tenere videntur, quod eminus contemantur . Et hoc ipfum eft SPECVLVM OCVLORVM ALlEtt. €f cft veri nominis contemplarijcadum adfpicere.Nam cseli conuexum,quovHdique fpe&abile*ft,totumque cadum ipfum,prim6 templum:ft nuncupatum : vnde & loca ilia , quse in mo-dum cadi concamerata, ab omparti confit mutifteria, circumfit, circumfit, tufit, tufit, circumfit, tufit, tufit, circumftignatum. In caslum igitur oculos PF*lm,ieuantes contemplemur,vnde veniatauxilium ll°tiobis.Domine, ad
. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . XII. xii. SPECVLVM VISIONIS BEATIFIofi. Purga aciem mentis;Diuinum lumine recflo,Sedibus a?theis,vt specvlere iubar. A. Diuaue jhriaj^lmior etjruttio ■ B. Beatittiio gatria, «t visione dei ■ C. Detts htccm tnaccefftbilem. Et calujinem abitat.D.F.G. Exernplo DanieUs, ab -iujelom spem et jiecLes erecti,anvnue conxolatw. K. Socij Dameks iprz terrorcjwpcntcshnplev.it   qratfte Salwnone.Jloria, Dotntm templum Dommi ■Rex Sdomon in omntjloriijm, etRegina Saha prajhtporc JE/iciens.Sanctorum heatttvJt), qyi tntruntin jaudiutn D.
RM2CT2W7D. Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti coninnata . XII. xii. SPECVLVM VISIONIS BEATIFIofi. Purga aciem mentis;Diuinum lumine recflo,Sedibus a?theis,vt specvlere iubar. A. Diuaue jhriaj^lmior etjruttio ■ B. Beatittiio gatria, «t visione dei ■ C. Detts htccm tnaccefftbilem. Et calujinem abitat.D.F.G. Exernplo DanieUs, ab -iujelom spem et jiecLes erecti,anvnue conxolatw. K. Socij Dameks iprz terrorcjwpcntcshnplev.it _ qratfte Salwnone.Jloria, Dotntm templum Dommi ■Rex Sdomon in omntjloriijm, etRegina Saha prajhtporc JE/iciens.Sanctorum heatttvJt), qyi tntruntin jaudiutn D.