Le lanterne di Thean Hou tempio, Kuala Lumpur.

- ID dell’immagine: F2WMB5
Le lanterne di Thean Hou tempio, Kuala Lumpur.
Amril Izan Imran / Alamy Foto Stock
ID dell’immagine: F2WMB5
Ubicazione: Thean Hou Temple, Kuala Lumpur, Malaysia