Lo skyline di Tokyo Tokyo Tower Vista tramonto

- ID dell’immagine: M22XBB

Lo skyline di Tokyo Tokyo Tower Vista tramonto

Patrick Batchelder / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine: M22XBB

Descrizione in inglese