New York Skyline New York City Lower Manhattan

- ID dell’immagine: KJTFRP

New York Skyline New York City Lower Manhattan

Patrick Batchelder / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine: KJTFRP

Descrizione in inglese

Ubicazione: New York, NY, United States