Paesaggio di terrazze di riso Longsheng Guangxi Cina

- ID dell’immagine: B5FRF9
Keren Su/China Span / Alamy Foto Stock
ID dell’immagine: B5FRF9
Ubicazione: Longsheng, Guangxi Province, China