Zhuang ragazza cestello di trasporto con terrazze di riso Longsheng Guangxi Cina

- ID dell’immagine: B5FXHE
Keren Su/China Span / Alamy Foto Stock
ID dell’immagine: B5FXHE
Ubicazione: Longsheng, Guangxi, China