Okolice Warki, 1946. Pas zniszczeñ wojennych objêtych programem Odbudowy Gospodarczej Terenów Zniszczonych po II wojnie œwiatowej. NZ. Mieczys³aw Wiesio³ek (L) i W³adys³aw Forbert (C), operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej, rejestruj¹ na taœmie filmowej zniszczenia i odbudowê wsi. Gr PAP/Bogus³aw Lambach Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone. Zona di Warka, 1946. Le are del territorio distrutto della seconda Guerra Mondiale coperto dal programma di ricostruzione economica dei territori distrutti durante la seconda Guerra Mondiale. Nella foto: Cinefilo polacco Mieczyslaw Wiesiolek (da sinistra) e Wladyslaw

Okolice Warki, 1946. Pas zniszczeñ wojennych objêtych programem Odbudowy Gospodarczej Terenów Zniszczonych po II wojnie œwiatowej. NZ. Mieczys³aw Wiesio³ek (L) i W³adys³aw Forbert (C), operatorzy Polskiej Kroniki Filmowej, rejestruj¹ na taœmie filmowej zniszczenia i odbudowê wsi. Gr PAP/Bogus³aw Lambach Dok³adny miesi¹c i dzieñ wydarzenia nieustalone. Zona di Warka, 1946. Le are del territorio distrutto della seconda Guerra Mondiale coperto dal programma di ricostruzione economica dei territori distrutti durante la seconda Guerra Mondiale. Nella foto: Cinefilo polacco Mieczyslaw Wiesiolek (da sinistra) e Wladyslaw Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H8WRE0

Dimensioni dei file:

7,8 MB (451,9 KB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

1329 x 2048 px | 22,5 x 34,7 cm | 8,9 x 13,7 inches | 150dpi

Data acquisizione:

6 marzo 2012

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.