Poznañ, 1946-06-21. W auli Unwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. NZ. sêdziowie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego, m.in. przewodnicz¹cy, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Wac³aw Barcikowski (stoi). pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, 21 giugno 1946. Un processo di assassino nazista, governatore della Wartheland, Arthur Greiser iniziò ad un teatro di lezioni dell'Università Adam Mickiewicz. Il sentiero si è concluso il 7 luglio 194

Poznañ, 1946-06-21. W auli Unwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. NZ. sêdziowie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego, m.in. przewodnicz¹cy, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Wac³aw Barcikowski (stoi). pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, 21 giugno 1946. Un processo di assassino nazista, governatore della Wartheland, Arthur Greiser iniziò ad un teatro di lezioni dell'Università Adam Mickiewicz. Il sentiero si è concluso il 7 luglio 194 Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H8Y5KY

Dimensioni dei file:

7,7 MB (437,2 KB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

2048 x 1322 px | 34,7 x 22,4 cm | 13,7 x 8,8 inches | 150dpi

Data acquisizione:

21 giugno 1946

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.