Warszawa 05.1987. W Pa³acu na Wyspie w £azienkach Królewskich odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród indywidualnych im. Witolda Doroszewskiego za krzewienie poprawnej polszczyzny. NZ. koncert gitarowy w czêœci artystycznej uroczystoœci. ka PAP/Jan Morek Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Varsavia, maggio 1987. La premiazione dei Witold Doroszewski Awards per la promozione della lingua polacca al Palazzo dell'Isola nel Parco reale Lazienki. Nella foto: Un concerto di chitarra. ka PAP/Jan Morek evento giorno sconosciuto

Warszawa 05.1987. W Pa³acu na Wyspie w £azienkach Królewskich odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród indywidualnych im. Witolda Doroszewskiego za krzewienie poprawnej polszczyzny. NZ. koncert gitarowy w czêœci artystycznej uroczystoœci. ka PAP/Jan Morek Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Varsavia, maggio 1987. La premiazione dei Witold Doroszewski Awards per la promozione della lingua polacca al Palazzo dell'Isola nel Parco reale Lazienki. Nella foto: Un concerto di chitarra. ka PAP/Jan Morek evento giorno sconosciuto Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9HGRA

Dimensioni dei file:

41,8 MB (1,3 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3804 x 3840 px | 32,2 x 32,5 cm | 12,7 x 12,8 inches | 300dpi

Data acquisizione:

7 luglio 2011

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.