Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Varsavia, 9 maggio 1946. La cerimonia di assegnazione della Medaglia alla Vittoria e alla libertà del 1945, istituita con decreto del Consiglio dei Ministri e approvata dal Consiglio Nazionale Polacco KRN il 26 ottobre

Warszawa, 1946-05-09. Uroczystoœæ wrêczenia Medalu Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945, ustanowionego dekretem Rady Ministrów zatwierdzonym przez KRN z dnia 26 paŸdziernika 1945 roku. Z okazji pierwszej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej Edward Osóbka-Morawski dekoruje medalem osoby, które przyczyni³y siê do zwyciêstwa nad faszyzmem hitlerowskim w okresie wojny 1939-1945. po/gr PAP/Karol Szczeciñski Varsavia, 9 maggio 1946. La cerimonia di assegnazione della Medaglia alla Vittoria e alla libertà del 1945, istituita con decreto del Consiglio dei Ministri e approvata dal Consiglio Nazionale Polacco KRN il 26 ottobre Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H8WKNY

Dimensioni dei file:

7,8 MB (464,7 KB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

2048 x 1332 px | 34,7 x 22,6 cm | 13,7 x 8,9 inches | 150dpi

Data acquisizione:

6 marzo 2012

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.