Warszawa, 1947-10-16. Stutysiêczna manifestacja na placu Teatralnym dla uczczenia pamiêci 50 ¿o³nierzy Gwardii Ludowej powieszonych przez Niemców w 1942 r. w odwecie za wysadzenie torów kolejowych. By³a a pierwsza publiczna egzekucja w okupowanej Warszawie. NZ. Ekipa Polskiej Kroniki Filmowej (za kamer¹ W³adys³aw Forbert, obok Mieczys³aw Wiesio³ek) z tarasu Teatru Wielkiego filmuje t³um ze sztandarami i trasparenti. W tle zrujnowany pa³ac Jab³onowskich. wb/gr PAP Varsavia, 16 ottobre 1947. Una dimostrazione di 100,000 persone in onore di 50 soldati della Guardia popolare impiccati dai tedeschi nel 1942 in

Warszawa, 1947-10-16. Stutysiêczna manifestacja na placu Teatralnym dla uczczenia pamiêci 50 ¿o³nierzy Gwardii Ludowej powieszonych przez Niemców w 1942 r. w odwecie za wysadzenie torów kolejowych. By³a a pierwsza publiczna egzekucja w okupowanej Warszawie. NZ. Ekipa Polskiej Kroniki Filmowej (za kamer¹ W³adys³aw Forbert, obok Mieczys³aw Wiesio³ek) z tarasu Teatru Wielkiego filmuje t³um ze sztandarami i trasparenti. W tle zrujnowany pa³ac Jab³onowskich. wb/gr PAP Varsavia, 16 ottobre 1947. Una dimostrazione di 100,000 persone in onore di 50 soldati della Guardia popolare impiccati dai tedeschi nel 1942 in Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9E8X2

Dimensioni dei file:

27,2 MB (2,2 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2474 px | 32,5 x 20,9 cm | 12,8 x 8,2 inches | 300dpi

Data acquisizione:

16 ottobre 1947

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.