Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. NZ. Boles³aw Bierut (3L), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (4L) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (5L). Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). W tle wschodnia elewacja klasycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Varsavia, novembre 1947. Il Presidente Boleslaw Bierut partecipa all'azione sociale autunnale della piantagione di alberi nel Parco Natolinski. In figura: Boles

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. NZ. Boles³aw Bierut (3L), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (4L) i sekretarka prezydenta Wanda Górska (5L). Z prawej ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹) i Mieczys³aw Wiesio³ek (P). W tle wschodnia elewacja klasycznego pa³acu Potockich. po/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Varsavia, novembre 1947. Il Presidente Boleslaw Bierut partecipa all'azione sociale autunnale della piantagione di alberi nel Parco Natolinski. In figura: Boles Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9EKAX

Dimensioni dei file:

27,3 MB (2,1 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2483 px | 32,5 x 21 cm | 12,8 x 8,3 inches | 300dpi

Data acquisizione:

7 marzo 2012

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.