Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. NZ. m.in. Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (C). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), za nim Mieczys³aw Wiesio³ek. P pa³acu/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Varsavia, novembre 1947. Il Presidente Boleslaw Bierut partecipa all'azione sociale autunnale della piantagione di alberi nel Parco Natolinski. Nella figura:

Warszawa, 1947-11. Prezydent Boles³aw Bierut bierze udzia³ w spo³ecznej akcji jesiennego sadzenia drzew w Parku Natoliñskim. NZ. m.in. Boles³aw Bierut (ty³em z lewej), szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (2L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (C). W g³êbi ekipa Polskiej Kroniki Filmowej: W³adys³aw Forbert (z kamer¹), za nim Mieczys³aw Wiesio³ek. P pa³acu/mgs PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Varsavia, novembre 1947. Il Presidente Boleslaw Bierut partecipa all'azione sociale autunnale della piantagione di alberi nel Parco Natolinski. Nella figura: Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9EKAD

Dimensioni dei file:

27,2 MB (2,4 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2475 px | 32,5 x 21 cm | 12,8 x 8,3 inches | 300dpi

Data acquisizione:

7 marzo 2012

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.