Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nuova zelanda) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek (nella foto) presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. mgs PAP
RM2H9G7H3Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nuova zelanda) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek (nella foto) presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nuova zelanda) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek (nella foto) presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. mgs PAP
RM2H9G7H1Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nuova zelanda) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek (nella foto) presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nuova zelanda. P) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta (nz. L). pap. mgs Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut (da sinistra) nel Palazzo Belvedere
RM2H9G7FDWarszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek (nuova zelanda. P) sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta (nz. L). pap. mgs Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut (da sinistra) nel Palazzo Belvedere
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. m.in. Szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (P). mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto: Capo della Cancelleria presidenziale Kazimierz Mijal (a destra). mgs PAP
RM2H9G7F6Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. m.in. Szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (P). mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto: Capo della Cancelleria presidenziale Kazimierz Mijal (a destra). mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. m.in. Szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (P). mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto: Capo della Cancelleria presidenziale Kazimierz Mijal (a destra). mgs PAP
RM2H9G7F8Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. m.in. Szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (P). mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto: Capo della Cancelleria presidenziale Kazimierz Mijal (a destra). mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. m.in. Szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), sekretarka Bieruta Wanda Górska. mgs PAP/Jerzy Baranowski Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto: Capo della Cancelleria presidenziale Kazimierz Mijal (prima a sinistra), assistente personale di Bierut, Wanda Gorska. mgs PAP/Jerzy Baranowski
RM2H9G7EPWarszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. m.in. Szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal (1L), sekretarka Bieruta Wanda Górska. mgs PAP/Jerzy Baranowski Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto: Capo della Cancelleria presidenziale Kazimierz Mijal (prima a sinistra), assistente personale di Bierut, Wanda Gorska. mgs PAP/Jerzy Baranowski
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. NZ. Przemawia prezydent, z ty³u szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal i sekretarka Bieruta Wanda Górska. mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto: Il presidente che parla, dietro di lui capo della Cancelleria presidenziale Kazimierz Mijal e l'assistente personale di Bierut Wanda Gorska. mgs PAP
RM2H9G7FPWarszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. NZ. Przemawia prezydent, z ty³u szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal i sekretarka Bieruta Wanda Górska. mgs PAP Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto: Il presidente che parla, dietro di lui capo della Cancelleria presidenziale Kazimierz Mijal e l'assistente personale di Bierut Wanda Gorska. mgs PAP
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. de lewej: Sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, ministro spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal gs Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto da sinistra: segretario generale presso la minstr straniera
RM2H9G7FGWarszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. de lewej: Sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, ministro spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal gs Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto da sinistra: segretario generale presso la minstr straniera
Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. de lewej: Sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, ministro spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal gs Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto da sinistra: segretario generale all'estero mi
RM2H9G7J4Warszawa, 1948-06-03. Ambasador Czechos³owacji Frantisek Pisek sk³ada listy uwierzytelniaj¹ce w Belwederze na rêce prezydenta Boles³awa Bieruta. de lewej: Sekretarz generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stefan Wierb³owski, ministro spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski, prezydent Bierut, sekretarka Bieruta Wanda Górska, szef kancelarii prezydenta Kazimierz Mijal gs Varsavia, 3 giugno 1948. L'Ambasciatore Cecoslovacco Frantisek Pisek presenta lettere di accreditamento al Presidente Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. Nella foto da sinistra: segretario generale all'estero mi
Warszawa, 1948-06-03. W Belwederze na rêce prezydenta RP Boles³awa Bieruta (L) listy uwierzytelniaj¹ce z³o¿y³ ambasador Republiki Czechos³owacji Franciszek Pisek (P). pw PAP Varsavia, 3 giugno 1948. Amassador della Repubblica di Cecoslovacchia Franciszek Pisek (a destra) che presenta le sue credenziali al presidente polacco Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. pw PAP
RM2H9G7GYWarszawa, 1948-06-03. W Belwederze na rêce prezydenta RP Boles³awa Bieruta (L) listy uwierzytelniaj¹ce z³o¿y³ ambasador Republiki Czechos³owacji Franciszek Pisek (P). pw PAP Varsavia, 3 giugno 1948. Amassador della Repubblica di Cecoslovacchia Franciszek Pisek (a destra) che presenta le sue credenziali al presidente polacco Boleslaw Bierut nel Palazzo Belvedere. pw PAP