Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. polski zawodnik Stanis³aw Bukowski na mecie biegu. pw PAP Zakopane, 24 febbraio 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition si è tenuto il 23 febbraio-marzo 3, riunendo diverse decine di concorrenti da

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. polski zawodnik Stanis³aw Bukowski na mecie biegu. pw PAP Zakopane, 24 febbraio 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition si è tenuto il 23 febbraio-marzo 3, riunendo diverse decine di concorrenti da Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9PF2X

Dimensioni dei file:

28,7 MB (1,9 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2611 px | 32,5 x 22,1 cm | 12,8 x 8,7 inches | 300dpi

Data acquisizione:

24 febbraio 1949

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.