Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. NZ. zwyciêzca zawodów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji (L) udziela wywiadu. Z prawej prawozdawca sportowy Polskiego Radia Witold Dobrowolski. pw PAP Zakopane, 24 febbraio 1949. Il Concorso Internazionale di Sci di Tatra Mountain Cup si è tenuto il 23

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹. NZ. zwyciêzca zawodów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji (L) udziela wywiadu. Z prawej prawozdawca sportowy Polskiego Radia Witold Dobrowolski. pw PAP Zakopane, 24 febbraio 1949. Il Concorso Internazionale di Sci di Tatra Mountain Cup si è tenuto il 23 Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9PEXH

Dimensioni dei file:

28,2 MB (1,8 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2566 px | 32,5 x 21,7 cm | 12,8 x 8,6 inches | 300dpi

Data acquisizione:

24 febbraio 1949

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.