Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y uno kilkudziesiêciu sportowców z polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Zawodnicy fiñscy: z prawej Maire Saloranta (zajê³a pierwsze miejsce), z lewej Mikko Matilla. pw PAP Zakopane, 24 febbraio 1949. Il Concorso Internazionale di Sci per la Coppa dei Monti Tatra si è tenuto dal 23 febbraio al 3 marzo.

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y uno kilkudziesiêciu sportowców z polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kilometrów. Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹. Zawodnicy fiñscy: z prawej Maire Saloranta (zajê³a pierwsze miejsce), z lewej Mikko Matilla. pw PAP Zakopane, 24 febbraio 1949. Il Concorso Internazionale di Sci per la Coppa dei Monti Tatra si è tenuto dal 23 febbraio al 3 marzo. Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9PEBK

Dimensioni dei file:

27,7 MB (2,2 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2523 px | 32,5 x 21,4 cm | 12,8 x 8,4 inches | 300dpi

Data acquisizione:

24 febbraio 1949

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.