Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y uno kilkudziesiêciu sportowców z polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Inizio i meta znajdowa³y siê Stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. NZ. Jaroslav Lucas z Czechos³owacji na mecie biegu. pw PAP Zakopane, 24 febbraio 1949. Il Concorso Internazionale di Sci per la Coppa dei Monti Tatra si è tenuto il 23 febbraio a ma

Zakopane, 1949-02-24. Od 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. Zgromadzi³y uno kilkudziesiêciu sportowców z polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i Wêgier. Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 kilometrów, zaliczany do kombinacji norweskiej. Inizio i meta znajdowa³y siê Stadionie Pod Krokwi¹. Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. NZ. Jaroslav Lucas z Czechos³owacji na mecie biegu. pw PAP Zakopane, 24 febbraio 1949. Il Concorso Internazionale di Sci per la Coppa dei Monti Tatra si è tenuto il 23 febbraio a ma Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9PEED

Dimensioni dei file:

26,8 MB (2,3 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2441 px | 32,5 x 20,7 cm | 12,8 x 8,1 inches | 300dpi

Data acquisizione:

24 febbraio 1949

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.