Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. NZ. samochody Polskiego Radia uu PAP Zakopane, 25 febbraio 1949. Il concorso internazionale di sci della Coppa Tatra ha riunito oltre 250 concorrenti provenienti da 6 paesi: Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Finlandia e Polonia. Un salto di sci anche

Zakopane, 1949-02-25. W Miêdzynarodowych Zawodach Narciarskich o Puchar Tatr wziê³o udzia³ przesz³o 250 zawodników i zawodniczek reprezentuj¹cych szeœæ pañstw: Czechos³owacjê, Wêgry, Rumuniê Bu³gariê, Finlandiê i Polskê. Otwarty konkurs skoków obejrza³o na stadionie PZN (Polski Zwi¹zek Narciarski) pod Krokwi¹ dwadzieœcia tysiêcy widzów. NZ. samochody Polskiego Radia uu PAP Zakopane, 25 febbraio 1949. Il concorso internazionale di sci della Coppa Tatra ha riunito oltre 250 concorrenti provenienti da 6 paesi: Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Finlandia e Polonia. Un salto di sci anche Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2H9PGT2

Dimensioni dei file:

26,9 MB (1,9 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

2445 x 3840 px | 20,7 x 32,5 cm | 8,2 x 12,8 inches | 300dpi

Data acquisizione:

25 febbraio 1949

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.