Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
RM2H9PTGWZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
RM2H9PTFJZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
RM2H9PTG3Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym Pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
RM2H9PTGXZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym Pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
RM2H9PTGPZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Uroczystoœæ zakoñczenia turnieju na stadionie sportowym pod Krokwi¹. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tatra Mountain Cup International Sci Competition (23 febbraio - 3 marzo). La cerimonia di conclusione del concorso allo stadio Krokiew. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Zawodnik rumuñski Florea Lepadatu. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Nella foto: Sciatore rumeno Florea Lepadatu. ka PAP
RM2H9PW2FZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Zawodnik rumuñski Florea Lepadatu. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Nella foto: Sciatore rumeno Florea Lepadatu. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). NZ. Zawodnik na trasie biegu na 30 kilometrów. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Nella foto: Uno sciatore sulla strada di fondo di 30 km. ka PAP
RM2H9PTGTZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). NZ. Zawodnik na trasie biegu na 30 kilometrów. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Nella foto: Uno sciatore sulla strada di fondo di 30 km. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). NZ. Zawodnik na trasie biegu na 30 kilometrów. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Nella foto: Uno sciatore sulla strada di fondo di 30 km. ka PAP
RM2H9PTC7Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). NZ. Zawodnik na trasie biegu na 30 kilometrów. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Nella foto: Uno sciatore sulla strada di fondo di 30 km. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Reprezentant Finlandii Yrjo Suomalainen. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Il 30 chilometri di fondo. Nella foto: Yrjo Suomalainen in Finlandia. ka PAP
RM2H9PTKKZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Reprezentant Finlandii Yrjo Suomalainen. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Il 30 chilometri di fondo. Nella foto: Yrjo Suomalainen in Finlandia. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Reprezentant Czechos³owacji Jaroslav Cardal na trasie. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Nella foto: Jaroslav Cardal della Cecoslovacchia, il vincitore del concorso. ka PAP
RM2H9PW5AZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Reprezentant Czechos³owacji Jaroslav Cardal na trasie. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Nella foto: Jaroslav Cardal della Cecoslovacchia, il vincitore del concorso. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Reprezentant Polski Tadeusz Kwapieñ. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Il 30 chilometri di fondo. Nella foto: Tadeusz Kwapien in Polonia. ka PAP
RM2H9PTC5Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Reprezentant Polski Tadeusz Kwapieñ. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Il 30 chilometri di fondo. Nella foto: Tadeusz Kwapien in Polonia. ka PAP
Zakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Reprezentant Rumunii Ion Hebedeanu. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Il 30 chilometri di fondo. Nella foto: Ion Hebedeanu della Romania. ka PAP
RM2H9PTMBZakopane, 1949-03-03. Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr (23 II-3 III). Bieg na 30 km. NZ. Reprezentant Rumunii Ion Hebedeanu. ka PAP Zakopane, 3 marzo 1949. Il Tournement sciistico Internazionale per la Coppa dei Monti Tatra (23 febbraio - 3 marzo). Il 30 chilometri di fondo. Nella foto: Ion Hebedeanu della Romania. ka PAP