Warszawa 05.1987. VII sesja Rz¹dowej Komisji Mieszanej PRL i RFN do spraw Rozwoju Wspó³pracy Gospodarczej, Przemys³owej i Technicznej (25-26.05.1987). Podpisanie w Urzêdzie Rady Ministrów wspólnego oœwiadczenia przez przewodnicz¹cego Wolnej parti Demokratycznej (Freie Demokratische Partei) i ministra gospodarki Republiki Federalnej Niemiec Martina Bangemanna (L) oraz wicepremiera Rady Ministrów PRL Zbigniewa Sza³ajdê (P). Kryñski Dok³adny dzieñ Varsavia, maggio 1987. L'ottava seduta di un Comitato per l'economia polacco-tedesco, i

Warszawa 05.1987. VII sesja Rz¹dowej Komisji Mieszanej PRL i RFN do spraw Rozwoju Wspó³pracy Gospodarczej, Przemys³owej i Technicznej (25-26.05.1987). Podpisanie w Urzêdzie Rady Ministrów wspólnego oœwiadczenia przez przewodnicz¹cego Wolnej parti Demokratycznej (Freie Demokratische Partei) i ministra gospodarki Republiki Federalnej Niemiec Martina Bangemanna (L) oraz wicepremiera Rady Ministrów PRL Zbigniewa Sza³ajdê (P). Kryñski Dok³adny dzieñ Varsavia, maggio 1987. L'ottava seduta di un Comitato per l'economia polacco-tedesco, i Foto Stock
Anteprima

Detagli dell'immagine

Collaboratore:

PAP / Alamy Foto Stock

ID dell’immagine:

2HA00YD

Dimensioni dei file:

27,3 MB (1,3 MB Download compresso)

Liberatorie:

Modello - no | Proprietà - noMi occorre una liberatoria?

Dimensioni:

3840 x 2486 px | 32,5 x 21 cm | 12,8 x 8,3 inches | 300dpi

Data acquisizione:

17 giugno 2011

Altre informazioni:

Questa immagine potrebbe avere delle imperfezioni perché è storica o di reportage.